Over de renovatie

De renovatie in grote lijnen
We renoveren de woningen van binnen en van buiten en maken een renovatieplan per deelgebied.
Het plan voor fase 1 laat zien hoe ingrijpend het werk is:

  • Noodzakelijk onderhoud: we vervangen onder meer kozijnen inclusief hang-en sluitwerk, dakpannen, badkamer, keuken, toilet en vlizotrap;
  • We herstellen de authentieke uitstraling en brengen vele beeldbepalende elementen terug;
  • We voeren een collectief verbeterpakket isolatiemaatregelen uit. De woningen gaan van energielabel D, E of F naar label B;
  • Er zijn individuele keuzemogelijkheden. Bewoners kunnen kiezen voor onder meer dubbele tuindeuren, vaste trap naar de zolder en verplaatsen van de (bij)keuken, toilet en badkamer (afhankelijk van het woningtype, niet alles kan overal).

Voor de volgende renovatieplannen nemen we de uitgangspunten van het plan van fase 1 als basis.

Noodzakelijk onderhoud
De woningen in deelgebied 1 ondergaan allemaal het noodzakelijke onderhoud inclusief energiebesparende maatregelen tegen een verplichte huurverhoging. Standaard ingrepen zijn bijvoorbeeld het vervangen van kozijnen, ramen en deuren inclusief het hang- en sluitwerk, dakpannen, badkamer, keuken en toilet; daarvoor kunnen bewoners kiezen uit diverse kleuren en materialen.

Authentieke uitstraling
Een groot deel van Philipsdorp is beschermd stadsgezicht en veel huizen zijn gemeentelijke monumenten; de wijk is cultuurhistorisch waardevol en daar willen we graag zuinig op zijn. Daarom laten we de uitstraling beter aansluiten op de oorspronkelijke ontwerpen. Tegelijk houden we rekening met de wensen en eisen van nu; dus wel renoveren, niet restaureren. We herstellen beeldbepalende elementen, zoals de raam- en kozijnindelingen, details en kleurstellingen, schoorstenen en erfafscheidingen. Alle ingrepen zijn gebaseerd op het beeldkwaliteitsplan dat voor Philipsdorp is gemaakt.

Collectief verbeterpakket isolatiemaatregelen
We isoleren de gevels en daken; er komt HR++ dubbelglas in de nieuwe kozijnen; de houten begane grondvloer vervangen we door een geïsoleerde betonvloer; we verhelpen koudebruggen en er komt mechanische ventilatie. Deze collectieve ingrepen maken elke woning zuiniger en gezonder. Tegenover de huurverhoging van gemiddeld 50 euro in deelgebied 1 staan energiebesparing en meer comfort; betere ventilatie en een einde aan vocht- en tochtklachten.

Individuele keuzemogelijkheden
Daarnaast kunnen bewoners kiezen voor verbeteringen tegen huurverhoging: bijvoorbeeld verplaatsen en vergroten van de keuken, verplaatsen van de badkamer en toilet, dubbele tuindeuren en een vaste trap naar de zolder. Deze individuele keuzemogelijkheden hangen af van het type woning en zijn tegen huurverhoging.

Maatwerk
Philipsdorp telt meer dan vijftig typen woningen. In de loop der jaren is er in heel veel huizen ook het nodige verbouwd en aangepast, zowel door Woonbedrijf als door de bewoners. De woningen zijn dus behoorlijk verschillend en daarom is de renovatie maatwerk. De aannemer begint in elke fase met meerdere ‘oefen’-woningen: de verschillen blijken dan duidelijk in de praktijk. De bouwers weten waar ze tegenaan lopen en hoeveel tijd het werk kost; daarmee maken we de planning ook duidelijker. We maken ook één of meerdere modelwoningen waar bewoners kunnen zien hoe keuzemogelijkheden en standaard ingrepen uitpakken.

De wisselwoningen
In fase 1 blijkt hoe ingrijpend de renovatie is. De aannemer werkt per huizenblok en dat is een echte bouwplaats. Vloer, dak en gevels liggen open, keuken, badkamer en wc zijn tijdelijk weg. Daarom hebben we voor de bewoners van deelgebied 1 gestoffeerde wisselwoningen in de wijk. Bewoners verhuizen een week of twee voor de start van de renovatie van hun huizenblok. Die duurt zes tot acht weken, waarna bewoners drie weken de tijd hebben om terug te verhuizen. Wisselwoningen die (nog) niet nodig zijn voor buurtbewoners verhuren we tijdelijk, bijvoorbeeld aan studenten van Vestide, of geven we tijdelijk in gebruik via Alvast.
Voor iedere fase bekijken we opnieuw hoe ingrijpend de renovatie is. Dan bepalen we of het nodig is dat bewoners verhuizen naar wisselwoningen. 

Sociaal plan
Omdat bewoners van fase 1 moeten verhuizen naar een wisselwoning hebben we een sociaal plan gemaakt. Hierin staan afspraken over onder meer de wisselwoningen, de begeleiding van de bewoners, de dienstverlening en het beheer. We noemen een paar voorbeelden. Voor de overlast en de verhuizing krijgen bewoners van fase 1 een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. Bewoners kunnen de klus- en verhuisdienst van Neos en verhuisbedrijf META inschakelen tegen speciale tarieven. We zetten regelmatig containers neer voor afval en overbodige spullen; veel bewoners benutten de aanstaande verhuizing voor een grote opruimbeurt. Er is toezicht op lege woningen, de politie houdt tijdens het surveilleren rekening met de renovatie. Belangrijk is dat de omgeving veilig en bewoonbaar blijft. Een tijdelijke brievenbus voor de post, aansluitingen voor televisie, internet, gas en elektra; het is allemaal geregeld en duidelijk afgesproken.
Voor iedere volgende fase bepalen we nog of we weer werken met wisselwoningen. Is dat het geval, dan is het sociaal plan van kracht.

Bewoners begeleiden
We snappen dat er veel op de bewoners afkomt. In fase 1 is onze bewonersbegeleidster actief en zij helpt bewoners met informatie, uitleg en advies. Ze komt op afspraak bij bewoners thuis en houdt elke week spreekuur in informatiepunt De Inloper.
In alle volgende fasen wordt ook een bewonersbegeleidster ingezet.
In fase 1 heeft de aannemer een woonplanner ingezet die het aanspreekpunt is voor bouwzaken.

Downloads

2017

Philipsdorp Renovatienieuws #15

2016

Woonbericht Plataanbuurt, december 2016
Philipsdorp Renovatienieuws #14

2015 
Factsheet renovatie Philipsdorp
Philipsdorp Renovatienieuws #13

2014 
Philipsdorp Renovatienieuws #12
Philipsdorp Renovatienieuws #11

2013  
Philipsdorp renovatienieuws #10 
Philipsdorp renovatienieuws #9 
Philipsdorp renovatienieuws #8  

2012
Fraai Philipsdorp, bijlage huurcontract
Philipsdorp renovatienieuws #7 

2011
Philipsdorp renovatienieuws #6 
Philipsdorp renovatienieuws #5 
Uitkomsten enquête Inloopbijeenkomst juni
Verslag Inloopbijeenkomst juni

2010
Philipsdorp renovatienieuws #4 
Philipsdorp renovatienieuws #3 
Uitslag enquête inloopavond juni

2009
Philipsdorp renovatienieuws #2 
Philipsdorp renovatienieuws #1