Planning

Deze planning is globaal en onder voorbehoud.
Bewoners krijgen altijd persoonlijk informatie van Woonbedrijf over de precieze planning voor hun woning.

Fase 1: Bazelbuurt + 67 woningen Oud-Philipsdop

Afgerond

Fase 2: 221 woningen Oud-Philipsdorp + 24 woningen Lijsterbesbuurt

De renovatie is afgerond.
In 2017 richt de gemeente het openbaar gebied opnieuw in.

Fase 3: Lijsterbesbuurt

De renovatie is afgerond.
Het is nog niet bekend wanneer de gemeente het openbaar gebied opnieuw inricht.

Fase 4: Plataanbuurt

De renovatie is gestart en wordt eind 2017 afgerond.
Aansluitend richt de gemeente het openbaar gebied opnieuw in.