Werkgroepen

Voor de vernieuwing van Philipsdorp werken Woonbedrijf, gemeente Eindhoven, Buurtbelangen Philipsdorp en (vertegenwoordigers van) de bewoners samen. Alle vier partijen zitten in de projectgroep Integrale Wijkvernieuwing Philipsdorp.
Elke buurt heeft zijn eigen wijkvernieuwingscommissie (WVC). Per specifiek programmaonderwerp is er een werkgroep: Woningen, Stedenbouw en openbaar gebied, Sociale samenhang en Veiligheid. Zij werken voorstellen uit voor de overkoepelende projectgroep. In deze werkgroepen en de WVC’s zijn bewoners uit alle vier buurten actief, gesteund door professionals en onafhankelijke adviseurs.

Per renovatiefase
Voor elk deelgebied is er een aparte werkgroep met alleen bewoners uit dat gedeelte. De werkgroepen Bazelbuurt+67 en Oud Philipsdorp+24 zijn al actief. De werkgroepen Lijsterbesbuurt en Plataanbuurt zijn opgestart bij het voorbereiden van de renovatie in die deelgebieden.

Met deze werkgroepen maken we het renovatieplan per fase. Ze denken en praten mee, doen suggesties en betrekken andere bewoners bij de plannen. Ook helpen de leden mee bij het presenteren van de plannen in de buurt en informeren ze ‘hun’ WVC en de werkgroep Woningen. Bij hun werk krijgen deze groepen ondersteuning van onafhankelijke professionals. Door deze manier van werken krijgen we goede renovatieplannen én draagvlak in de buurt.

Vanaf september 2013 gaan de WVC’s Bazelbuurt en Oud-Philipsdorp samen verder. De mailadressen voor de WVC’s blijven onveranderd:

 Oud-Philipsdorp  wvcoudphilipsdorp@gmail.com
 Bazelbuurt   wvcbazelbuurt@gmail.com
 Lijsterbesbuurt   wvclijsterbesbuurt@gmail.com
 Plataanbuurt   wvcplataanbuurt@gmail.com